10:07, 18/07/2022

Nhà máy xử lý nước thải phía bắc TP. Nha Trang: Dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2023

Ngày 17-7, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho biết, công trình Nhà máy xử lý nước thải phía bắc TP. Nha Trang, thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang) hiện nay còn vướng 26 hộ dân, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng... 

Ngày 17-7, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho biết, công trình Nhà máy xử lý nước thải phía bắc TP. Nha Trang, thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang) hiện nay còn vướng 26 hộ dân, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trước ngày 30-8 để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. 
 
Trước đó, ngày 24-6, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án CCSEP Nha Trang, trong đó có công trình Nhà máy xử lý nước thải phía bắc. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành vào tháng 5-2023 để vận hành thử, phục vụ xử lý nước thải cho khu vực phía bắc TP. Nha Trang.
 
CHÍ TRUNG