Yêu cầu báo cáo tình hình quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng

Thứ Hai, 13/06/2022, 20:21 [GMT+7]

Yêu cầu báo cáo tình hình quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo về tình hình quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh.


Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng. Nội dung báo cáo gồm: Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo phân cấp; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của địa phương; danh mục các tài liệu, báo cáo để Bộ Xây dựng xem xét, lựa chọn kiểm tra.


V.K

.

các thông tin tiện ích