Yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu về bất động sản

Thứ Tư, 15/06/2022, 23:09 [GMT+7]

Yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu về bất động sản

Ngày 14-6, Sở Xây dựng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, các sàn giao dịch bất động sản (BĐS)… yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu về BĐS theo quy định tại Nghị định số 17 ngày 12-11-2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. Các cơ quan, đơn vị báo cáo thông tin dữ liệu BĐS từ tháng 1 đến tháng 6-2022 để sở tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.


Được biết, sau 7 năm thực hiện Nghị định 17 đã hình thành hệ thống thông tin gồm cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin được xây dựng, quản lý đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các thông tin, số liệu, dữ liệu chuyên ngành về nhà ở, thị trường BĐS thường xuyên được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý chuyên môn đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đưa ra các nhận định, dự báo về thị trường BĐS; thực hiện công bố công khai các thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin phục vụ việc quản lý, hoạch định chính sách, hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS.


V.K

 

.

các thông tin tiện ích