10:06, 30/06/2022

Về mức độ khôi phục hình trạng ban đầu của đất trong xử lý vi phạm hành chính: Cần sớm có quy định cụ thể

Ngày 27-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, xem xét kiến nghị của UBND huyện Khánh Sơn về việc hướng dẫn quy định mức độ khôi phục hình trạng ban đầu của đất trong xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 27-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, xem xét kiến nghị của UBND huyện Khánh Sơn về việc hướng dẫn quy định mức độ khôi phục hình trạng ban đầu của đất trong xử lý vi phạm hành chính.


Theo kiến nghị của UBND huyện Khánh Sơn, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019 ngày 19-11-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện đã phát sinh khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn. Cụ thể, tại điểm a, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 91 quy định: “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại nghị định này”. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm; do đó trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện gặp khó khăn, lúng túng, không có cơ sở để xử lý phù hợp theo đúng quy định, đặc biệt là hành vi hủy hoại đất (múc đất, san lấp đồi núi làm biến dạng địa hình…). Do đó, để UBND cấp xã và cấp huyện có cơ sở xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện Khánh Sơn kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, sớm ban hành quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm để cấp cơ sở có căn cứ thực hiện.


THÁI THỊNH