10:06, 30/06/2022

Tập trung kêu gọi đầu tư khu giết mổ gia súc, gia cầm

Sáng 30-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về việc ban hành kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Dự họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 30-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về việc ban hành kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Dự họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 điểm đã được quy hoạch xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa và Vạn Ninh. Ngoại trừ điểm giết mổ tại Cam Ranh đang nằm trong vùng nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup, 5 điểm còn lại đều đã được các địa phương cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất. Theo dự thảo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra lộ trình thực hiện đầu tư các khu giết mổ tập trung từng năm từ nay đến năm 2025; rà soát, kiểm tra, đánh giá xếp loại về điều kiện vệ sinh thú y tất cả các điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ định kỳ hàng năm; phân loại và có lộ trình chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh xem xét, thông qua. Trước mắt, tập trung kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Sông Cầu (Khánh Vĩnh), coi đây là dự án điểm, cần quyết liệt, quyết tâm triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.


H.Đ