Nhiệm vụ lập quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm: Cộng đồng dân cư cơ bản thống nhất

Thứ Năm, 16/06/2022, 22:35 [GMT+7]

Nhiệm vụ lập quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm: Cộng đồng dân cư cơ bản thống nhất

Vừa qua, UBND huyện Cam Lâm đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng kết quả triển khai lấy ý kiến cơ quan, cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ lập quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm.


Theo đó, đối với việc lấy ý kiến các cơ quan, ngày 25-5, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức họp và có 100% phiếu thống nhất với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Ngày 26-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã họp và thống nhất với nhiệm vụ lập quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, với 13/13 phiếu đồng ý. Ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, tổng hợp sau một tháng niêm yết, lấy ý kiến người dân ở 14 xã và thị trấn, nhìn chung người dân cơ bản thống nhất với nhiệm vụ lập quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cần xem xét tính toán, chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng, các khu dân cư có mật độ cao, các khu tái định cư đã được triển khai đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu phát triển đô thị trên cơ sở giữ lại hiện trạng dân cư đông đúc đã sinh sống ổn định từ trước đến nay, tránh việc xáo trộn đời sống nhân dân; nghiên cứu lập quy hoạch những vùng dân cư thưa thớt, vùng còn nhiều đất nông nghiệp để hạn chế giải tỏa, tái định cư; lập quy hoạch cần bám sát các quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt…


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích