Hai dự án CCSEP Nha Trang và Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái: Đôn đốc giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 08/06/2022, 23:53 [GMT+7]

Hai dự án CCSEP Nha Trang và Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái: Đôn đốc giải phóng mặt bằng

Ngày 8-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) và Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.


Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư), Dự án CCSEP Nha Trang có 549 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, công tác kiểm kê còn lại 8 trường hợp chưa hoàn thành, việc xác định nguồn gốc đất có 410 trường hợp chưa xác nhận. Đối với Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, Hội đồng thẩm định giá đất đã họp và thông qua phương án xác định giá đất bồi thường cụ thể, giá đất tái định cư năm 2022 của dự án. Tuy nhiên, có 17 trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường vành đai 2, đoạn tiếp giáp với Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất vào tháng 12-2021, nhưng đến nay phương án bồi thường vẫn chưa được lập và thông qua Hội đồng bồi thường.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư ưu tiên tập trung GPMB tại Dự án CCSEP Nha Trang vì tỉnh đang xin gia hạn dự án này thêm 18 tháng (theo kế hoạch, ngày 31-12 dự án sẽ kết thúc). Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất bồi thường cụ thể, giá đất tái định cư thuộc các hạng mục Dự án CCSEP Nha Trang. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương lập và hoàn thiện phương án bồi thường đối với 17 trường hợp nói trên trình Hội đồng bồi thường thông qua trong tháng 6-2022.  


THÁI THỊNH

.

các thông tin tiện ích