10:06, 24/06/2022

Dự án mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc: Bổ sung hạng mục mương thoát nước

Ngày 21-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép bổ sung hạng mục mương thoát nước thuộc Dự án mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) theo kiến nghị của Sở Công Thương.

Ngày 21-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép bổ sung hạng mục mương thoát nước thuộc Dự án mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) theo kiến nghị của Sở Công Thương. UBND tỉnh giao Sở Công Thương thực hiện thủ tục bổ sung hạng mục mương thoát nước thuộc dự án theo đúng quy định pháp luật. Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí còn lại của dự án, đảm bảo không làm vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

 

Khu vực thôn Đắc Lộc 2 (xã Vĩnh Phương), nơi được đầu tư hệ thống mương thoát nước giải quyết vấn đề ngập úng.

Khu vực thôn Đắc Lộc 2 (xã Vĩnh Phương), nơi được đầu tư hệ thống mương thoát nước giải quyết vấn đề ngập úng.


Dự án mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc do Sở Công thương làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục chính như: san nền, tường chắn đất kết hợp tường rào, đường giao thông bê tông xi măng, cấp điện chiếu sáng, cây xanh. Năm 2021, dự án được triển khai thực hiện. Do lo lắng hạng mục tường chắn đất kết hợp tường rào của dự án sẽ làm cản trở việc thoát lũ, gây ngập úng cục bộ khu dân cư nên người dân thôn Đắc Lộc 2 đã kiến nghị các cấp thẩm quyền điều chỉnh lại hạng mục tường rào và bổ sung hạng mục mương thoát nước. Tháng 11-2021, Sở Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, nhận thấy kiến nghị của người dân là đúng thực tế, có cơ sở. Cuối tháng 5-2022, Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh cho phép bổ sung hạng mục mương thoát nước vào Dự án mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Đắc Lộc với kinh phí hơn 876 triệu đồng.


THÁI THỊNH