10:06, 01/06/2022

Báo cáo những khó khăn trong việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vừa có báo cáo về việc thực hiện thu phí đậu đỗ xe tại 4 tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vừa có báo cáo về việc thực hiện thu phí đậu đỗ xe tại 4 tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18-7-2018 của HĐND tỉnh về đề án “Đỗ xe ô tô dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn TP. Nha Trang” và Công văn 6451/UBND-TCKH của UBND thành phố, từ  ngày 1-11-2018 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã thu phí đậu đỗ xe tại 4 tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Chánh, Lý Tự Trọng và Yersin được hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương trung bình 126,7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, so sánh mức doanh thu phí đỗ xe dự tính tại 4 tuyến đường trên theo đề án là 208.800.000 đồng/tháng, thì mức thu nói trên chưa đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, số tiền thu phí đỗ xe dưới lòng đường chỉ đạt khoảng 61% số thu dự kiến của đề án.


Mặt khác, tại thời điểm xây dựng đề án, mức lương tối thiểu vùng là 3.530.000 đồng/tháng, nhưng hiện nay mức lương tối thiểu đã tăng 3.920.000 đồng/tháng tương đương với mức tăng 11%. Do đó, chi phí để triển khai đề án được xác định là 127.752.000 đồng/tháng. Như vậy, so với mức thu được thì hiện nay chi phí đã lớn hơn doanh thu. Trong khi đó, công ty chỉ được giữ lại 55% số tiền thu được để phục vụ công tác thu phí đỗ xe dưới lòng đường là không đủ để duy trì hoạt động; mỗi năm, công ty phải bù lỗ khoảng hơn 420 triệu đồng. Ngoài ra, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án, bên cạnh khoản bù lỗ nêu trên, công ty còn phải đầu tư lắp đặt các camera giám sát, xây dựng phần mềm thu phí đỗ xe, công khai các dữ liệu thu phí…


Từ tình hình trên, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đề xuất UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang xem xét cho chủ trương điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm kinh phí được giữ lại cho công ty để bù đắp kinh phí hoạt động hoặc tạm dừng việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường.


K.T