Cam Ranh: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Chủ Nhật, 19/06/2022, 22:36 [GMT+7]

Cam Ranh: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn TP. Cam Ranh vẫn còn những bất cập, hạn chế. Những tháng cuối năm, UBND TP. Cam Ranh đặt mục tiêu hạn chế thấp nhất tình trạng xây dựng trái phép, khắc phục những tồn tại, đảm bảo trật tự đô thị.


Chưa chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt


Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh, những tháng đầu năm 2022, phòng đã phối hợp với UBND các xã, phường và Đội Thanh niên xung kích tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình xây dựng công trình không phép vẫn còn diễn ra. Cụ thể, từ ngày 1-1 đến 6-6, trên địa bàn thành phố có 15 trường hợp vi phạm. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; UBND TP. Cam Ranh  ban hành 14 quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền.

 

Cơ quan chức năng cưỡng chế công trình xây dựng trái phép  trên núi Hòn Rồng (TP. Cam Ranh).

Cơ quan chức năng cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng (TP. Cam Ranh).


Đối với việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các trường hợp vi phạm đã chấp hành hình thức phạt tiền nhưng chưa thực hiện khắc phục hậu quả. Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật trong những năm trước, tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh còn thấp. Trong thời gian qua, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xác minh thông tin tài sản, điều kiện thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.


Ông Cao Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh cho biết, quá trình xác minh phải xác định, phân loại rõ trường hợp nào có điều kiện nhưng cố tình trì hoãn, trường hợp nào chưa có điều kiện thi hành. Trên cơ sở đó, xác lập hồ sơ cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện thi hành nhưng cố tình trì hoãn, không chấp hành để trình cấp có thẩm quyền tổ chức cưỡng chế theo quy định. Phòng Quản lý đô thị đã có các văn bản đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, UBND xã, phường vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các văn bản đôn đốc của Phòng Quản lý đô thị trong việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.


Nâng cao trách nhiệm chính quyền cấp xã


Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh, thời gian qua, UBND các xã, phường chưa quan tâm tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Công trình xây dựng không phép, sai phép được cho thời gian 30 ngày (kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính) để chủ đầu tư công trình bổ sung giấy phép xây dựng nhưng UBND xã, phường chưa kịp thời kiểm tra. Các công trình vi phạm trật tự xây dựng khi kiểm tra phát hiện đều bị xử lý, đình chỉ thi công nhưng UBND các xã, phường chưa kiên quyết ngăn chặn, dẫn đến các công trình vi phạm vẫn xây dựng hoàn thiện. Nhiều trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt của cấp có thẩm quyền bằng hình thức phạt tiền, hình thức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định nhưng UBND các xã, phường được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thi hành quyết định lại không có biện pháp ngăn chặn, vẫn để công trình tiếp tục xây dựng.


Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ chấn chỉnh chủ tịch UBND các xã, phường trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn. Thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể địa phương tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm phải nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền.

 

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: UBND các xã, phường cần tăng cường kiểm tra, đình chỉ thi công và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép điều chỉnh giấy phép xây dựng sau 30 ngày để kịp thời xử lý, không cho tồn tại công trình hoặc phần công trình sai phép nếu không cung cấp được giấy phép xây dựng hoặc giấy phép điều chỉnh giấy phép xây dựng. Đồng thời, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện để các cơ quan chuyên môn hướng dẫn; nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong việc theo dõi, đôn đốc, xác minh điều kiện thi hành và tổ chức thi hành đối với những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh; chủ động xác lập hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm từ năm 2018 đến 2021.


VĂN KỲ

 
 

.

các thông tin tiện ích