Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường

Thứ Hai, 30/05/2022, 21:44 [GMT+7]

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan, mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tập trung vào thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn…


Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.


T.K


 

.

các thông tin tiện ích