Thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai

Thứ Ba, 24/05/2022, 23:07 [GMT+7]

Thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay để tham mưu UBND tỉnh nội dung tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4-6.


Trước đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường có công văn gửi các địa phương yêu cầu thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay. Theo đó, trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện một số bất cập liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; không đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; quá tải trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai…


Chính vì vậy, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp sau: tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết, để tổ chức theo dõi, kiểm tra. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất; tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.


D.N

.

các thông tin tiện ích