Khẩn trương lập quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch

Thứ Năm, 26/05/2022, 23:33 [GMT+7]

Khẩn trương lập quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc rà soát công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc và tình hình quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.


Theo Sở Xây dựng, ngày 22-4, UBND tỉnh có thông báo về việc đề nghị tiếp tục áp dụng Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch, kiến trúc đô thị để cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP. Nha Trang. Trong thông báo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác triển khai, lập quy chế quản lý kiến trúc và tình hình quản lý cấp giấy phép xây dựng đối với các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ủy quyền công tác lập quy chế quản lý kiến trúc, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn do địa phương quản lý. Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát tình hình quản lý cấp phép xây dựng, tình hình triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc gửi Sở Xây dựng để sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

 

TP. Nha Trang hiện nay có nhiều khu vực chưa phủ quy hoạch chi tiết 1/500.

TP. Nha Trang hiện nay có nhiều khu vực chưa phủ quy hoạch chi tiết 1/500.


Qua ý kiến của các địa phương, Sở Xây dựng cho rằng, Luật Xây dựng đã quy định, điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt. Như vậy, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt là công cụ để cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị. Các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và Cam Lâm chỉ lập quy chế quản lý kiến trúc đối với khu vực thị trấn, khu vực được xác định là đô thị khi chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.


Ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, qua báo cáo của các huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và Cam Lâm, khu vực thị trấn, khu đô thị của các huyện đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500 để cấp giấy phép xây dựng; nhưng vẫn còn một vài khu vực chưa có quy hoạch. Do đó, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các huyện tiến tới phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực thị trấn và khu vực được xác định là đô thị để làm công cụ quản lý, cấp giấy phép xây dựng. Riêng huyện Cam Lâm đang tiến hành lập quy hoạch đô thị mới Cam Lâm nên Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện lập quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị sau khi đồ án quy hoạch mới Cam Lâm được phê duyệt.


Về công tác lập quy chế quản lý kiến trúc đối các đô thị (gồm TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh), hiện nay, UBND tỉnh đã cho phép UBND TP. Nha Trang và UBND huyện Diên Khánh lập quy chế quản lý kiến trúc. Riêng TP. Nha Trang đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị. Sở Xây dựng đề nghị UBND TP. Cam Ranh và UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền công tác lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc.


Được biết, thời gian qua, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là TP. Nha Trang, việc cấp giấy phép xây dựng bị tạm dừng do quy chế quản lý quy hoạch hết hiệu lực. Việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ phần lớn căn cứ vào Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phê duyệt năm 2014. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019, quy chế này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2021.


VĂN KỲ


 

.

các thông tin tiện ích