Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa: Bảo dưỡng 95km đường ranh cản lửa

Thứ Năm, 19/05/2022, 21:58 [GMT+7]

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa: Bảo dưỡng 95km đường ranh cản lửa

Vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đã tiến hành thi công bảo dưỡng 95km đường ranh cản lửa trên lâm phận quản lý tại TP. Cam Ranh và 2 huyện Cam Lâm, Khánh Sơn.


Cụ thể, đơn vị đã thực hiện bảo dưỡng hệ thống đường ranh cản lửa tại 2 tiểu khu thuộc địa bàn TP. Cam Ranh; 9 tiểu khu thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và 8 tiểu khu thuộc địa bàn huyện Khánh Sơn. Việc thực hiện phát, băm dập các loại cây bụi rậm, gạt thực bì ra khỏi đường băng sẽ phát huy được tác dụng đường ranh cản lửa trong công tác phòng, chống cháy rừng của đơn vị; phòng, chống nguy cơ lửa cháy lan vào rừng; thuận lợi trong việc triển khai lực lượng, thiết bị, máy móc khi có sự cố cháy rừng xảy ra; tạo đường tuần tra để lực lượng bảo vệ rừng kiểm soát, canh phòng cháy, bảo vệ rừng.


B.L

.

các thông tin tiện ích