Bổ sung xử phạt nhiều hành vi vi phạm về đất đai

Chủ Nhật, 20/02/2022, 23:03 [GMT+7]

Bổ sung xử phạt nhiều hành vi vi phạm về đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP.


Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Nghị định 91 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất. Theo đó, một trong những hành vi chiếm đất là: sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất đã được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp).


Bên cạnh đó, bổ sung Khoản 10, Điều 7, Nghị định 91 về xác định số lợi bất hợp pháp do VPHC về đất đai: Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 91 có hiệu lực, chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm mà các nghị định xử phạt VPHC về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp…


CHÍ TRUNG

.

các thông tin tiện ích