Chỉ số bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2020 đạt mức khá

Chủ Nhật, 16/01/2022, 22:19 [GMT+7]

Chỉ số bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2020 đạt mức khá

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (BVMT) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT để áp dụng chính thức từ năm 2020.


Theo đó, kết quả thực hiện Bộ chỉ số năm 2020 của các địa phương được phân loại theo 3 mức: tốt, khá và trung bình. Mức tốt có 5 địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh. Tỉnh Khánh Hòa cùng 33 địa phương khác đạt mức khá; 24 địa phương đạt mức trung bình. Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ TN-MT đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác BVMT, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT ở những năm tiếp theo.


Hiện nay, Bộ TN-MT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện đánh giá kết quả BVMT cho năm 2021 theo Bộ chỉ số đã ban hành; đồng thời đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung Bộ chỉ số theo các chế định mới của Luật BVMT năm 2020 để ban hành và áp dụng cho năm 2022. 


CHÍ TRUNG 

 

.

các thông tin tiện ích