Dự án CCSEP Nha Trang: Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng

Chủ Nhật, 19/12/2021, 23:24 [GMT+7]

Dự án CCSEP Nha Trang: Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng

Theo thông tin của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án Môi trường bền vững - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) còn chậm. UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, tiến tới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.


Tiến độ bị chậm


Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh, dự án CCSEP Nha Trang đang gặp khó khăn trong công tác GPMB. Đến nay, hạng mục nhà máy xử lý nước thải mới kiểm kê được 40/43 thửa đất, trong đó 26 thửa đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm yết phương án đối với 16 trường hợp, đã ban hành quyết định bồi thường 11 trường hợp. Hạng mục trạm bơm nước mưa có 24 thửa đất bị ảnh hưởng nhưng mới ban hành quyết định bồi thường 11 trường hợp.

 

Hợp tác xã Đóng tàu Song Thủy vẫn chưa thể di dời.

Hợp tác xã Đóng tàu Song Thủy vẫn chưa thể di dời.


Đặc biệt, hạng mục đường Chử Đồng Tử có 75 thửa đất bị ảnh hưởng nhưng mới có 22 thửa đất thông qua Hội đồng bồi thường hỗ trợ và chưa ban hành quyết định bồi thường. Hạng mục kè và đường phía nam sông Cái có đến 580 thửa đất bị ảnh hưởng nhưng mới kiểm kê được 94 thửa và chưa họp xác minh nguồn gốc đất ở xã, phường… Bên cạnh đó, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật tại hạng mục nhà máy xử lý nước thải, kè và đường phía nam sông Cái, công tác đánh giá chất lượng còn lại của vật kiến trúc công trình do các tổ chức nhà nước quản lý để tiến hành thanh lý còn quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ của nhà thầu.


Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho biết, ban quản lý đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và đánh giá chất lượng còn lại của vật kiến trúc công trình do các tổ chức nhà nước quản lý để tiến hành giải quyết tại hạng mục nhà máy xử lý nước thải, kè và đường phía nam sông Cái để nhà thầu có mặt bằng triển khai thi công. Đối với các quỹ đất công ích thuộc quản lý của các phường: Vĩnh Phước, Vạn Thắng và Ngọc Hiệp, đề nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các địa phương tạm thời bàn giao cho ban để tập kết phương tiện phục vụ công tác thi công. Bên cạnh đó, ban quản lý đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường hỗ trợ; Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường đã được thông qua gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt.


Khẩn trương kiểm kê, bồi thường


Mới đây, tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án CCSEP Nha Trang, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang chỉ đạo UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất các thửa còn lại đối với hạng mục nhà máy xử lý nước thải phía bắc và trạm bơm nước mưa; chỉ đạo phường Vĩnh Phước khẩn trương kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất đối với hạng mục đường Chử Đồng Tử và xây dựng kè đê phía bắc sông Cái. Hiện nay, vẫn còn vướng mắc trong việc di dời đối với 3 tổ chức thuộc phường Vĩnh Phước (nằm trong hạng mục nhà máy xử lý nước thải phía bắc). Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty TNHH Trung Hải và Hợp tác xã Đóng tàu Thống Nhất, trình Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư họp xét thông qua, trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt.


Đối với việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của Hợp tác xã Đóng tàu Song Thủy, ông Nguyễn Anh Tuấn thống nhất cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, trình Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư họp xét thông qua để trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt đảm bảo đúng quy định.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích