Tạm dừng điều tra, đánh giá khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm

Thứ Hai, 01/11/2021, 21:18 [GMT+7]

Tạm dừng điều tra, đánh giá khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc tạm dừng triển khai nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”. UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh dự toán kinh phí và danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2021, trình UBND tỉnh trước ngày 10-11.


Theo Sở TN-MT, Bộ TN-MT đang triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải” theo Quyết định số 140 ngày 26-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tính liên thông, kết nối từ Trung ương đến địa phương tích hợp với cơ sở dữ liệu ngành TN-MT, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Ngoài ra, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Bộ TN-MT đang tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó quy định về quản lý nguồn thải sẽ có những điểm thay đổi mới.


Do vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác điều tra thu thập dữ liệu về nguồn thải, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí bảo vệ môi trường được giao, Sở TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”. Việc điều tra, đánh giá cơ sở dữ liệu về nguồn thải, Sở TN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai sau khi có hướng dẫn của Bộ TN-MT.


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích