Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt qua địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 19/10/2021, 23:26 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt qua địa bàn tỉnh

Ngày 19-10, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh.


Theo đó, tại địa bàn huyện Cam Lâm có 26 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án với hơn 3.100m2 đất cần thu hồi. Đến thời điểm này, UBND huyện Cam Lâm đã hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất các trường hợp bị ảnh hưởng. Tại địa bàn TP. Cam Ranh có 75 trường hợp bị ảnh hưởng; đến nay địa phương đã họp xét thông qua hồ sơ pháp lý 73/75 trường hợp. Cả 2 địa phương đang chờ UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá bồi thường về đất. Đối với các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc di dời.


Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hội đồng thẩm định giá đất sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu 2 địa phương nói trên rà soát hoàn thành các công tác còn lại, đảm bảo sẵn sàng thực hiện những bước tiếp theo sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất và dự kiến kế hoạch chi tiết thực hiện giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích