Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Hai, 25/10/2021, 22:55 [GMT+7]

Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 

Công nhân dọn vệ sinh trên địa bàn TP. Nha Trang.

Công nhân dọn vệ sinh trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo kế hoạch, tỉnh đề ra các giải pháp chủ yếu gồm: Tập trung nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển, chuyển giao công nghệ về BVMT… Cùng với đó, tỉnh thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về BVMT trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó ngân sách tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường không thấp hơn 1% tổng chi cân đối ngân sách nhà nước hàng năm và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của tỉnh; phát huy vai trò của Quỹ BVMT tỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư BVMT… Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp trong công tác BVMT, xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ được giao vào xây dựng kế hoạch công tác chung của từng đơn vị, địa phương...


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích