10:08, 22/08/2021

Ưu tiên đầu tư cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ được ưu tiên xây dựng, kết nối đồng bộ với các tuyến Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ được ưu tiên xây dựng, kết nối đồng bộ với các tuyến Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đề xuất thực hiện hình thức đối tác công tư


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), giai đoạn 2021-2025, Nhà nước sẽ đầu tư 552km đường cao tốc Bắc - Nam, đi qua 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, ưu tiên đầu tư 83km đoạn Vân Phong - Nha Trang với tổng dự toán gần 13.000 tỷ đồng. Đoạn cao tốc này bắt đầu từ nam hầm Cổ Mã và kết thúc tại vị trí giao với Quốc lộ 27C (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh). Dự án có 4 nút giao liên thông và các nút giao trực thông qua các tuyến đường tỉnh, quốc lộ, đường sắt tốc độ cao (quy hoạch).

 

Điểm đầu cao tốc Vân Phong - Nha Trang  sẽ thực hiện tại điểm giao phía nam hầm Cổ Mã.

Điểm đầu cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thực hiện tại điểm giao phía nam hầm Cổ Mã.


Tháng 7-2021, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh thực hiện hợp phần dự án xây dựng đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hình thức đối tác công tư (PPP), có sự tham gia phần vốn Nhà nước theo quy định. Đồng thời, xem xét hỗ trợ tỉnh vay lại nguồn trái phiếu Chính phủ cho phần giải phóng mặt bằng (do tỉnh còn nhiều khó khăn, khả năng phát hành trái phiếu địa phương còn hạn chế); tạo điều kiện cho nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định của pháp luật…


UBND tỉnh thống nhất với báo cáo của Bộ KH-ĐT về sự cần thiết đầu tư, hướng tuyến dự án. Phương án tuyến cơ bản phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016; Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, đã được UBND tỉnh thỏa thuận bằng văn bản vào tháng 9-2020. UBND tỉnh cũng thống nhất đề xuất thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch 6 làn xe, phù hợp kết quả nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thống nhất tại báo cáo thẩm định ngày 28-6.


Kiến nghị rà soát các quy hoạch


Trong báo cáo gửi Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh đề nghị chỉnh sửa, cập nhật một số nội dung liên quan đến lý trình giao cắt các nút liên thông và trực thông. Hiện nay, tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Vì vậy, báo cáo nghiên cứu khả thi cần rà soát, cập nhật phù hợp điểm kết nối dự án Vân Phong - Nha Trang với tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại vị trí nút giao Quốc lộ 26 kết nối với khu vực nam Vân Phong.

 

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ kết nối với tuyến đường phía nam hầm Cổ Mã.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ kết nối với tuyến đường phía nam hầm Cổ Mã.


UBND tỉnh cũng lưu ý cần báo cáo Bộ Quốc phòng có ý kiến cho phép điều chỉnh giảm diện tích đất địa hình loại 2 do dự án ảnh hưởng. Theo nội dung hồ sơ xác định, tại nút giao liên thông của tuyến đường Vạn Giã - đập Đá Bàn - Ninh Diêm (theo quy hoạch), địa phận thị trấn Vạn Giã có đầu tư đoạn tuyến làm mới kết nối dài 2,5km với quy mô đường cấp III. Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết nối đồng bộ, UBND tỉnh đề nghị cần xem xét nghiên cứu rà soát để thỏa thuận về quy mô, phạm vi đầu tư, hướng tuyến, bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh.


Về quy mô các nút giao trực thông có đường tỉnh sẽ vượt cao tốc, tỉnh đề nghị cần nghiên cứu rà soát các quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng của khu vực, địa phương làm cơ sở thỏa thuận quy mô đầu tư, bảo đảm định hướng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh trong tương lai. Đối với đoạn tuyến đường bộ cao tốc có tim đường trùng với Tỉnh lộ 8 tại lý trình Km346+300, dự kiến sẽ chỉnh tuyến và hoàn trả lại đường tỉnh khoảng 600m, UBND tỉnh đề nghị cần xem xét yếu tố địa hình, yêu cầu kỹ thuật của đường tỉnh theo hiện trạng và quy hoạch để xác định phạm vi, quy mô hoàn trả phù hợp.


Về nguồn vật liệu, UBND tỉnh lưu ý cần thực hiện khảo sát để xác định cụ thể, chi tiết vị trí, trữ lượng các mỏ đất đắp, cát xây dựng… trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án.

 

Theo thiết kế, cao tốc Vân Phong - Nha Trang rộng 24,75 - 32,25m với 4 - 6 làn xe, cho phép vận tốc 80 - 120km/giờ. Ở giai đoạn đầu, cao tốc được xây dựng rộng 17m, 4 làn xe, tốc độ 80km/giờ. Giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch được duyệt và các đoạn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

__________________________________________


Ông Nguyễn Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Việc đầu tư xây dựng cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải và hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Đồng thời, dự án có vị trí quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và Khu Kinh tế Vân Phong nói riêng.


THÀNH NAM