Tham mưu đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Thứ Năm, 19/08/2021, 23:42 [GMT+7]

Tham mưu đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày 17-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường yêu cầu khẩn trương nghiên cứu Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên - Môi trường đúng nội dung và thời gian quy định.


Trước đó, ngày 11-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025) gửi về Bộ Tài nguyên - Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-12.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích