Sở Tài nguyên và Môi trường:

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khẩn trương khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản

Thứ Tư, 18/08/2021, 22:20 [GMT+7]

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khẩn trương khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản.


Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải hậu kiểm theo quyết định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải khẩn trương rà soát, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, vi phạm do đoàn kiểm tra của tổng cục đã chỉ ra; báo cáo kết quả cho tổng cục và sở trước ngày 30-8.


Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, khẩn trương rà soát khắc phục ngay các thiếu sót, tồn tại, vi phạm theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra, thanh tra, văn bản yêu cầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; tiến hành rà soát thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh (kể cả giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp) thực hiện đúng tiến độ đề án đã được cấp thẩm quyền cấp giấy phép…


CHÍ TRUNG

.

các thông tin tiện ích