Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh

Thứ Năm, 19/08/2021, 23:43 [GMT+7]

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh.


Theo quyết định, năm 2021, huyện Diên Khánh sẽ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 164ha; trong đó, đất trồng lúa khoảng 50ha, đất trồng cây hàng năm hơn 18ha, đất trồng cây lâu năm gần 55ha, đất rừng sản xuất 39ha. Huyện sẽ chuyển hơn 98ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp không phải là rừng. Ngoài ra, huyện còn đưa hơn 3,68ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng, trong đó đa phần là đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm; thu hồi tổng cộng hơn 84ha đất nông nghiệp, hơn 36ha đất phi nông nghiệp, trong đó đất ở nông thôn 12,6ha, đất ở đô thị 3,4ha.


V.K

 

.

các thông tin tiện ích