Nha Trang triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Chủ Nhật, 22/08/2021, 22:36 [GMT+7]

Nha Trang triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

 

Kế hoạch nhằm đảm bảo sẵn sàng và ứng phó kịp thời hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra; giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động phát sinh từ sự cố tràn dầu đến môi trường sinh thái, đến kinh tế và đời sống của người dân. Đồng thời, xây dựng bản đồ khoanh vùng ảnh hưởng đối với những khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm, những khu vực nhạy cảm cao cần được ưu tiên phòng ngừa, bảo vệ và cung cấp những thông tin cần thiết để phục vụ hiệu quả công tác ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu. Kế hoạch đưa ra những tình huống cụ thể như: Trên đất liền, do bão, lũ, động đất, sóng thần làm vỡ các bể chứa xăng, dầu của kho xăng gây nên tràn dầu ra ngoài môi trường ảnh hưởng đến nhân dân và môi trường; sự cố tràn dầu xảy ra trên biển do đâm va mất an toàn tàu chở xăng dầu làm chìm tàu và tràn dầu ra biển.

 

Một buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Nha Trang.

Một buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Nha Trang.

 

UBND TP. Nha Trang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức tập huấn, diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, chỉ đạo, kỹ thuật ứng phó; kiểm tra trang thiết bị, vật tư và nhân lực ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố.


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích