Siết chặt tình trạng hiến đất làm đường để phân lô tách thửa

Thứ Tư, 23/06/2021, 01:04 [GMT+7]

Siết chặt tình trạng hiến đất làm đường để phân lô tách thửa

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh vừa có văn bản gửi các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về việc giải quyết tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất.


Theo đó, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu giám đốc các chi nhánh thực hiện việc tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của UBND tỉnh; nghiên cứu kỹ và quán triệt nhân viên thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 4450 ngày 16-10-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính trong trường hợp người sử dụng đất hiến tặng quyền sử dụng đất để làm công trình công cộng và trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Trong văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Đối với các trường hợp người sử dụng đất tự nguyện hiến tặng quyền sử dụng đất để làm công trình công cộng, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND cấp xã phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đúng quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đôn đốc nhắc nhở các chi nhánh lưu ý thực hiện đúng theo quy định của tỉnh, tránh tình trạng lợi dụng việc hiến đất làm đường để phân lô tách thửa không đúng quy định.


V.K


 

.

các thông tin tiện ích