Lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Thứ Tư, 23/06/2021, 21:23 [GMT+7]

Lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo một số lưu ý đối với người tiêu dùng khi ký kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư.


Theo đó, để tránh rủi ro phát sinh từ việc ký các hợp đồng mua bán soạn sẵn, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý người tiêu dùng trước khi giao dịch với bên bán cần kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện bán căn hộ của chủ đầu tư. Ví dụ, đối với căn hộ hình thành trong tương lai, cần có văn bản của Sở Xây dựng về việc bán căn hộ hình thành trong tương lai và hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng đủ điều kiện. Thứ hai, người mua cần kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ đăng ký của các chủ đầu tư tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng hoặc sở công thương nơi đặt dự án. Thứ ba, cần so sánh mẫu hợp đồng được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền thông qua với mẫu hợp đồng do công ty cung cấp để yêu cầu bên bán áp dụng đúng mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua trong trường hợp có sự khác biệt.


Ngoài ra, người mua phải nghiên cứu kỹ các nội dung được công ty chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được thông qua, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao kết nếu nội dung trong hợp đồng dự định ký kết bất lợi hơn những nội dung được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo.


V.K

.

các thông tin tiện ích