Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà:

Vận động 187 hộ ký cam kết bảo vệ rừng

Thứ Hai, 21/06/2021, 23:00 [GMT+7]

Vận động 187 hộ ký cam kết bảo vệ rừng

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, từ đầu năm đến nay, thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đơn vị đã tập trung công tác tuyên truyền đến người dân các địa phương bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng đến hơn 200 lượt người, phát 200 tờ rơi đến các hộ sinh sống gần rừng; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động đến các khu dân cư giáp ranh với lâm phận của đơn vị; kết hợp tổ chức 9 đợt tuyên truyền tại cuộc họp cộng đồng dân cư các xã miền núi… Qua đó, đơn vị đã vận động 187 hộ ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.


Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện 267 đợt tuần tra kiểm soát lâm sản tại các khu vực trọng yếu; tổ chức 55 đợt kiểm tra rừng tự nhiên… Nhờ đó, trong lâm phận của đơn vị không có vụ vi phạm nào liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, không có vụ cháy rừng xảy ra.


H.L 

.

các thông tin tiện ích