Rà soát, bổ sung hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

Thứ Hai, 01/03/2021, 20:37 [GMT+7]

Rà soát, bổ sung hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

Văn phòng Bộ Xây dựng vừa có thông báo kết luận của Bộ Xây dựng tại cuộc họp với tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025.


Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần hoàn thiện một số nội dung như: Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung năm 2012 cần làm rõ sự phù hợp về ranh giới của các khu vực dự kiến điều chỉnh (cảng Nha Trang và phụ cận; đảo Hòn Tre và Hòn Một) với ranh giới thiết lập hành lang bảo vệ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Làm rõ về cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao) trong các khu vực dự kiến điều chỉnh, phù hợp với các định hướng, chỉ tiêu quy hoạch đã quy hoạch đã được xác định trong quy hoạch chung năm 2012.


Cần thuyết minh làm rõ sự phù hợp của cơ cấu đất đơn vị ở tại các khu vực điều chỉnh quy hoạch. Đối với khu vực đảo Hòn Tre và Hòn Một cần xác định cụ thể hơn về loại hình, đối tượng sử dụng đơn vị ở (lực lượng lao động, dân cư hiện hữu trên đảo…)


Thuyết minh để làm rõ hơn về sự phù hợp, thống nhất của các nội dung điều chỉnh với các quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thuyết minh rõ tác động, ảnh hưởng đối với diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, đảm bảo bảo vệ rừng và thống nhất với quy hoạch 3 loại rừng theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.


Đánh giá tác động toàn diện về môi trường biển đảo, dòng chảy, chế độ thủy văn, khả năng xói lở, bồi lắng, bảo tồn đa dạng sinh vật biển, tài nguyên,… các khu vực dự kiến lấn biển trong vịnh Nha Trang. Có thể nghiên cứu thêm phương án khác ngoài lấn biển để chọn phương án tối ưu. Làm rõ dự kiến về nguồn vật liệu để lấn biển tại khu vực cảng Nha Trang và đảo Hòn Tre. Nêu rõ các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các nội dung điều chỉnh quy hoạch.


Bổ sung hạ tầng khung kết nối cho khu vực quy hoạch điều chỉnh Hòn Thị và thuyết minh rõ hơn về khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của TP. Nha Trang với các nội dung điều chỉnh quy hoạch tại khu vực Hòn Thị.


Bộ Xây dựng đánh giá cao hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo lập và chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát các quy định hiện hành về lập và điều chỉnh quy hoạch.


Để hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung năm 2012 cần tiếp tục được rà soát, bổ sung làm rõ một số nội dung, đảm bảo tương tích, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích