Không sử dụng vốn vay WB để thực hiện dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 21/08/2020, 23:22 [GMT+7]

Không sử dụng vốn vay WB để thực hiện dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành hoàn thiện đề xuất dự án Phát triển tổng hợp - Tiểu dự án tỉnh Khánh Hòa (dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa) theo báo cáo đề xuất của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh nhằm đảm bảo dự án sớm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


Trước đó, ngày 12-8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đã có báo cáo UBND tỉnh về việc hoàn thiện đề xuất dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, ngày 29-4, UBND tỉnh đã có tờ trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) về đề xuất dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Ngày 11-6, Bộ KH-ĐT chủ trì tổ chức cuộc họp với nhà tài trợ cùng các bên liên quan và thống nhất không sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư hợp phần 2 của dự án (Chính quyền điện tử và đô thị thông minh) và đề nghị tìm nguồn vốn khác phù hợp. Đối với hợp phần 3 (Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý thực hiện dự án), các bộ, ngành cũng không thống nhất sử dụng vốn vay để đầu tư hạng mục về hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý đầu tư công, xây dựng chiến lược du lịch bền vững thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Riêng các hạng mục hỗ trợ kỹ thuật khác liên quan đến dự án như: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát... sẽ được nghiên cứu sử dụng vốn đối ứng để thực hiện.


Để hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo ý kiến của Bộ KH-ĐT, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao Sở Tài chính rà soát, xác định tổng nhu cầu dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài của tỉnh, phân định rõ theo nguồn vốn (vốn nước ngoài, đối ứng), đối tượng dự án, cơ chế tài chính đối với vốn nước ngoài, vốn đối ứng, xác định khả năng trả nợ của địa phương. Đồng thời, giao Sở KH-ĐT có ý kiến xác định mức độ ưu tiên của dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa trong số các dự án dự kiến sử dụng vốn nước ngoài khởi công mới, giai đoạn 2021 - 2025; xác định khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để bố trí vốn cho dự án trong những giai đoạn tới. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành tổng hợp thông tin, số liệu liên quan để tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện nội dung đề xuất dự án và báo cáo xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình các bộ, ngành Trung ương xem xét.


VĂN KỲ

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 17 giây...