Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chủ Nhật, 10/05/2020, 22:32 [GMT+7]

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định quy định đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt.


Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch (chưa có thuế giá trị gia tăng). Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp dựa trên tổng lượng nước thải trung bình trong năm. Nếu dưới 20m3/ngày đêm, áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải (năm 2020 phí cố định là 1,5 triệu đồng/năm; từ ngày 1-1-2021 trở đi tính theo biểu giá chi tiết); trên 20m3/ngày đêm theo công thức tính riêng.


Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, thay thế Nghị định 154 (ngày 16-1-2016).


V.L

.

các thông tin tiện ích