Phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm chăn nuôi

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:38 [GMT+7]

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm chăn nuôi

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất sản phẩm chăn nuôi, nông ngư nghiệp, công suất hơn 12.000 tấn/năm tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, do Công ty TNHH Long Sinh làm chủ đầu tư.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường như: nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải nhà máy có công suất 150m3/ngày đêm sau khi xử lý nội bộ đạt quy chuẩn đấu nối của Khu Công nghiệp Suối Dầu; thu gom khí thải, bụi bằng hệ thống 3 đường ống và hệ thống xử lý mùi công suất 6.600m3/giờ; xử lý mùi phân xưởng Chitosan lưu lượng 100m3/giờ; hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 21.000m3/giờ; chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ và quản lý theo quy định. Ngoài ra, đơn vị phải thực hiện giám sát môi trường theo quy định của pháp luật.


Q.V
 

.

các thông tin tiện ích