Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Thứ Hai, 04/11/2019, 22:02 [GMT+7]

Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 

Triển khai đối soát thực địa tại Cam Lộc, TP. Cam Ranh.

Triển khai đối soát thực địa tại Cam Lộc, TP. Cam Ranh.


Theo đó, các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở TN-MT và các địa phương trên địa bàn khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; tập trung huy động lực lượng các đơn vị chuyên môn của sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng TN-MT cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai; chỉ đạo Sở TN-MT căn cứ vào định mức quy định tại Thông tư số 13/2019 của Bộ TN-MT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để chỉnh sửa, hoàn thiện dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30-9.


Theo Bộ TN-MT, theo kế hoạch, đến nay các địa phương phải hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai thực hiện ở cấp xã. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của nhiều địa phương còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị…


V.L


 

.

các thông tin tiện ích