01:09, 25/09/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tham mưu, xử lý dự án Khu dân cư cồn Tân Lập

UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe các đơn vị báo cáo việc xử lý tiến độ, triển khai các thủ tục liên quan đến dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe các đơn vị báo cáo việc xử lý tiến độ, triển khai các thủ tục liên quan đến dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

 

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các văn bản chủ trương liên quan việc điều chỉnh quy hoạch và hồ sơ quy hoạch của dự án Khu dân cư cồn Tân Lập. Sở Xây dựng đối chiếu với các quy định hiện hành, làm việc với Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang, hướng dẫn công ty hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Liên quan đến việc liên danh, pháp nhân nhà đầu tư thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành báo cáo, làm rõ nội dung liên quan đến pháp nhân thực hiện dự án ở các bước thủ tục và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắc theo đúng quy định.

 

Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập có nhiều vi phạm
Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập có nhiều vi phạm

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang phải tuân thủ và khẩn trương phối hợp thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu tư trong quá trình thực hiện các chỉ đạo nêu trên. Để đảm bảo dự án Khu dân cư cồn Tân Lập hoàn thành toàn bộ theo quy định về đầu tư xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, nhành theo nhiệm vụ được phân công phải kiểm tra, rà soát lại theo quy định hiện hành để tham mưu cho UBND tỉnh.

 

Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập có tổng diện tích gần 8ha, nằm ngay cửa sông Cái đổ ra biển Nha Trang. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Sau đó, dự án được giãn tiến độ hoàn thành cả 2 giai đoạn vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, Báo Khánh Hòa đã có nhiều bài viết phản ánh những sai phạm tại dự án này như: chủ đầu tư chậm tiến độ, huy động vốn trái phép, một lô đất bán cho nhiều người…

 

VĂN KỲ