10:09, 23/09/2019

Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Theo phương án kiểm kê đất đai năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cấp xã phải hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê trước ngày 16-1-2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo trước ngày 1-3-2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo trước ngày 16-4-2020. Thế nhưng, theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, với phương án này, tỉnh khó đạt tiến độ đề ra.

Theo phương án kiểm kê đất đai năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), cấp xã phải hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê trước ngày 16-1-2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo trước ngày 1-3-2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo trước ngày 16-4-2020. Thế nhưng, theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, với phương án này, tỉnh khó đạt tiến độ đề ra. Bởi căn cứ Thông tư 27 của Bộ TN-MT, trước thời điểm kiểm kê đất đai 4 tháng, Bộ TN-MT phải hoàn thành việc xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trước thời điểm kiểm kê đất đai 2 tháng, phải hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương. Tuy nhiên, đến giữa tháng 7-2019, Bộ TN-MT mới ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và triển khai tập huấn cho các tỉnh, thành trên cả nước. Vì thời gian gấp rút nên Sở TN-MT đã tham mưu tỉnh tổ chức tập huấn toàn tỉnh vào ngày 30-7.

 

TP. Cam Ranh triển khai đối soát thực địa thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.

TP. Cam Ranh triển khai đối soát thực địa thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.


Ông Võ Ngọc Quang - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: “Việc chậm trễ từ Trung ương khiến địa phương gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, việc tập huấn cấp huyện đã bị chậm. Đến ngày 15-9, 100% cấp huyện mới hoàn thành xong phương án kiểm kê; 4 đơn vị chưa triển khai tập huấn cấp huyện là: Nha Trang, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn”.


Ngoài ra, Thông tư 13 của Bộ TN-MT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 23-9 cũng gây khó khăn cho việc lập định mức kỹ thuật cho các địa phương. Tỉnh buộc phải “chữa cháy” bằng cách cho phép cấp huyện hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị tư vấn, sau đó hoàn thiện theo quy định.


Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, đến nay, tỉnh đã ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc; chuẩn bị bản đồ nền (khoanh vẽ); cấp huyện cũng lần lượt ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đến thời điểm này, Sở TN-MT đã nhận được văn bản lựa chọn đơn vị tư vấn của các địa phương và thống nhất 5 đơn vị tư vấn thực hiện tại các địa bàn: Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm,  Khánh Sơn. Đến nay, các đơn vị tư vấn đã triển khai công tác kiểm kê tại Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và Khánh Sơn. Các địa phương còn lại là Nha Trang, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để kiểm kê, chờ chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện.


V.L

 


 

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn 2015 - 2019. Bên cạnh đó, đánh giá biến động đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước và đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ngoài ra, việc kiểm kê đất đai còn làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia...