Sẽ lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Chủ Nhật, 07/07/2019, 22:47 [GMT+7]

Sẽ lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Ngày 26-12-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 167 quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất, có hiệu lực từ ngày 10-2-2019. Xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Anh Hào - Trưởng phòng Nước và Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết:


- Thời gian qua, việc quản lý cấp giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước nói chung, nước dưới đất nói riêng được thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Để hạn chế việc ô nhiễm nguồn nước dưới đất và xâm nhập mặn tại một số khu vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấm khai thác nước dưới đất tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh và hạn chế khai thác nước dưới đất tại các khu vực sau: nằm trong khoảng cách từ mép nước biển vào đất liền 1km; khu vực bán đảo Cam Ranh thuộc TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm; khu vực bán đảo Đầm Môn thuộc huyện Vạn Ninh; hạn chế cấp phép các công trình khai thác mới nằm trong các tầng chứa nước trầm tích Pleistocen (qp) và các tầng chứa nước trầm tích Jura (j); các khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng.

 


Để bảo vệ và tăng cường hoạt động giám sát tài nguyên nước, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 33 ngày 15-12-2015 quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, giao trách nhiệm cho cấp huyện xác nhận bản đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác không vượt quá 10m3/ngày đêm.


Hiện nay, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất trong nội thị Nha Trang đối với công trình khai thác từ 10 đến 15m3/ngày đêm; TP. Nha Trang triển khai việc xác nhận bản đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác không vượt quá 10m3/ngày đêm.


- Trong thời gian tới, việc triển khai Nghị định 167 trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Để triển khai nghị định, UBND tỉnh giao Sở TN-MT thực hiện việc điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Hiện nay, sở đang phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai nghị định theo hướng dẫn của Bộ TN-MT.


- Xin cảm ơn ông!


V.LẠC (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích