10:02, 02/02/2023

Rà soát thư viện các trường tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Thông tư 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục và phổ thông đối với giáo dục tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Thông tư 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục và phổ thông đối với giáo dục tiểu học.


Theo đó, các đơn vị cần rà soát thực trạng thư viện các trường tiểu học trên địa bàn, đối chiếu với các quy định tại thông tư để lập kế hoạch, tham mưu UBND cấp huyện thực hiện quy hoạch hệ thống thư viện trường tiểu học; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất; bố trí nhân viên thư viện nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định của thông tư. Trong đó, ưu tiên đầu tư, xây dựng các thư viện thí điểm mô hình “Chuyển đổi số thư viện trường tiểu học”. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, lộ trình chỉ tiêu phấn đấu mức độ đạt được theo tiêu chuẩn của thư viện phù hợp với kế hoạch, lộ trình đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường tiểu học. Hàng năm, hiệu trưởng cân đối nguồn ngân sách để mua sắm, trang bị, bổ sung tài nguyên cho thư viện đảm bảo tối thiểu theo quy định; tăng cường chuyển đổi kho tài nguyên thông tin được thể hiện qua mục lục điện tử thay cho mục lục truyền thống; thay thế dần vốn tài nguyên thông tin của thư viện là học liệu điện tử…


K.D