11:08, 08/08/2022

Đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào một số môn học

Đây là một trong những nhiệm vụ tại Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đến năm 2030.

Đây là một trong những nhiệm vụ tại Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đến năm 2030.


Kế hoạch được triển khai trong phạm vi toàn ngành, tập trung trước hết tại các đơn vị có nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Nội dung gồm: Tham gia biên soạn tài liệu; tổ chức tập huấn, truyền thông về kiến thức phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tổ chức lồng ghép một số nội dung phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy ở cấp tiểu học, THCS, THPT phù hợp với loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, đội ngũ giáo viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai; công chức, viên chức, nhân viên và học sinh các trường ở những khu vực thường xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt... được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống và ứng phó thiên tai. Đến hết năm 2030, phấn đấu 100% các trường tiểu học, THCS và THPT đưa nội dung phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy.


T.V