Hoàn thành chọn sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

Thứ Hai, 16/05/2022, 22:28 [GMT+7]

Hoàn thành chọn sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, 7 và 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 - 2023. Theo đó, lớp 3 có tổng cộng 13 đầu sách, lớp 7 có 30 đầu sách và lớp 10 có 46 đầu sách.


Thay mới sách giáo khoa


Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lớp 3 có các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Ngoại ngữ 1, Tự nhiên và Xã hội, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Hoạt động trải nghiệm. Lớp 7 có các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên (thay cho các môn Sinh học, Vật lý, Hóa học hiện nay), Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương; các môn tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số hoặc Ngoại ngữ 2.

 

Hội nghị về sách tổ chức vào tháng 4-2022 tại TP. Nha Trang, giới thiệu nhiều đầu sách giáo khoa của các nhà xuất bản.

Hội nghị về sách tổ chức vào tháng 4-2022 tại TP. Nha Trang, giới thiệu nhiều đầu sách giáo khoa của các nhà xuất bản.


Với lớp 10, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Các môn lựa chọn gồm 3 nhóm: Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật). Học sinh được chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn nêu trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học.


Với sự thay đổi về môn học, SGK lớp 3, 7 và 10 cũng đồng loạt thay mới. Đầu năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Danh mục SGK lớp 3, 7 và 10 sử dụng cho năm học 2022 - 2023 để các địa phương tổ chức lựa chọn.


Thực hiện đúng quy trình


Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, việc lựa chọn SGK được thực hiện đúng quy trình. Sở đã thông báo Danh mục SGK lớp 3, 7 và 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đến các phòng GD-ĐT và các trường THPT; phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội thảo giới thiệu SGK bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch Covid-19. Sau đó, hướng dẫn quy trình lựa chọn đối với tổ chuyên môn, các trường và phòng GD-ĐT. Các hội đồng lựa chọn SGK đã tổ chức nghiên cứu, nhận xét, đánh giá SGK dựa trên các tiêu chí; thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các trường lựa chọn, đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học; tổng hợp kết quả gửi Sở GD-ĐT. Đầu tháng 4, sở đã tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh danh mục SGK lớp 3, 7 và 10 được sắp xếp theo thứ tự lựa chọn, đề xuất từ cao xuống thấp theo từng môn học.


Trong tổng số 45 đầu sách lớp 3 được Bộ GD-ĐT phê duyệt, có 24 đầu sách được các trường đề xuất lựa chọn, trong đó có 13 đầu sách đạt hơn 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn của hội đồng theo từng bộ môn. Đối với lớp 7, trong số 45 đầu sách, có 37 đầu sách được các trường đề xuất lựa chọn, trong đó có 30 đầu sách đạt hơn 1/2 số phiếu lựa chọn. Đối với lớp 10, có 50 đầu sách được các trường đề xuất lựa chọn trong số 57 đầu sách, trong đó có 46 đầu sách đạt hơn 1/2 số phiếu lựa chọn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục SGK lớp 3, 7, 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 - 2023. Trong đó, lớp 3 có tổng cộng 13 đầu sách cho 11 môn học, lớp 7 có 30 đầu sách cho 11 môn học, lớp 10 có 46 đầu sách cho 16 môn học. Các đầu sách nằm trong 3 bộ sách gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh Diều, Chân trời sáng tạo của các nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Huế.


Ông Lê Đình Thuần cho biết, sở đã thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để kịp thời chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023; đồng thời, yêu cầu các trường thống kê nhu cầu sử dụng SGK. Trên cơ sở đó, sở sẽ làm việc với đơn vị cung ứng sách để chuẩn bị đủ và kịp thời số lượng sách cho năm học mới.


H.NGÂN

 

.

các thông tin tiện ích