Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường

Thứ Ba, 04/01/2022, 21:36 [GMT+7]

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường theo nội dung đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 15-1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng, bổ sung giáo viên mầm non còn thiếu bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo chủ trương của Chính phủ.
 
THUẦN KHANG
 
.

các thông tin tiện ích