09:05, 03/05/2021

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Triển khai phong trào trồng cây xanh

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về tổ chức triển khai phong trào trồng cây xanh trong ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về tổ chức triển khai phong trào trồng cây xanh trong ngành.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở tổ chức triển khai, hưởng ứng phong trào trồng cây xanh; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào trồng cây xanh trong các trường gắn với phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị về xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn.

 

Hàng năm, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức lễ phát động trồng cây; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; thường xuyên tổ chức trồng các loại cây xanh tại nhà trường, gia đình, cộng đồng phù hợp với quy hoạch chung tại địa phương. Các trường rà soát, trồng mới cây xanh trong khuôn viên nhà trường bảo đảm vệ sinh và an toàn; trồng thay thế những cây chết, cây chậm phát triển; khuyến khích mỗi trường thực hiện 1 công trình cây xanh, vườn cây, vườn ươm tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm thực tế gắn với việc tham gia bảo vệ môi trường sống; phát huy các ý tưởng sáng tạo của học sinh trong việc trồng cây...


V.THÀNH