Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Thứ Tư, 12/05/2021, 16:32 [GMT+7]

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa vừa gửi đến các phòng GD-ĐT hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022.

Theo đó, đối với công tác tuyển sinh lớp 1, Sở chỉ đạo cho các trường Tiểu học (TH) và trường phổ thông cấp TH căn cứ quyết định giao chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh lớp 1 hàng năm; hiệu trưởng các trường có học sinh TH chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1. Những trường hợp trái tuyến, nhà trường tiến hành sơ tuyển trước khi gửi hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh lớp 1 cấp huyện. Việc sơ tuyển trái tuyến thông qua Hội đồng tuyển sinh của trường (thể hiện qua Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng), đảm bảo công khai, minh bạch. Ngoài ra, đối với trẻ khuyết tật, các trường phải phối hợp với các địa phương điều tra, rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi theo quy định để vận động học sinh ra lớp 1, tạo điều kiện tốt nhất để các em khuyết tật được đến trường học hòa nhập. Các trường phải có trách nhiệm cùng địa phương rà soát, phân công giáo viên vận động cha mẹ học sinh đưa học sinh khuyết tật vào học lớp 1 để đảm bảo quyền được học, được hòa nhập của trẻ…

T.TRÚC

 

 

 

.

các thông tin tiện ích