Đề nghị công nhận tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Thứ Ba, 04/05/2021, 22:02 [GMT+7]

Đề nghị công nhận tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Ngày 4-5, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.


Đến thời điểm tháng 12-2020, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỷ lệ 100%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỷ lệ 100%. 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ 100%; trong đó, có 2 huyện đạt chuẩn mức độ 1 (tỷ lệ 22,2%) và 7 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2 (tỷ lệ 77,8%). 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, đạt tỷ lệ 100%; trong đó, có 1 huyện đạt chuẩn mức độ 1 (tỷ lệ 11,1%) và 8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2 (tỷ lệ 88,9%).


Căn cứ các quy định, Khánh Hòa đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1. Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020; đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các mức độ nêu trên tại thời điểm tháng 12-2020.


V.THÀNH


 

.

các thông tin tiện ích