Trường Đại học Nha Trang: Tổng kết dự án "Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp"

Thứ Năm, 01/04/2021, 11:25 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang:  Tổng kết dự án "Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp"

Từ 29 đến 31-3, Trường Đại học Nha Trang cùng một số thành viên gồm các trường phía Châu Âu và 8 trường đại học trên cả nước tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp” (V2WORK). 

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Trong 3 năm qua, Trường Đại học Nha Trang đã hỗ trợ 100% sinh viên kỹ năng làm việc; hơn 1.600 sinh viên và sinh viên tốt nghiệp phát triển các kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng khởi nghiệp thông qua việc tổ chức hội chợ việc làm 2 lần/năm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đào tạo được 20 lượt cán bộ nhằm tăng cường khả năng tìm hỗ trợ kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên.

 

Được biết, dự án V2WORK triển khai trong 3 năm (từ tháng 3-2018) nhằm hiện đại hoá các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp của 8 trường đại học Việt Nam thông qua việc xây dựng năng lực thể chế và nhân viên về kỹ năng làm việc và tinh thần khởi nghiệp để thúc đẩy và hỗ trợ việc làm và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp. Đồng thời, thông qua việc xây dựng các cơ chế, củng cố mối quan hệ hợp tác nhà trường - doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào Trung tâm Hướng nghiệp.

T.TRÚC

.

các thông tin tiện ích