Trường Đại học Nha Trang: Tập huấn công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

Thứ Ba, 27/04/2021, 21:13 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang: Tập huấn công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

Từ ngày 27 đến 28-4, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cho 55 cán bộ ngành Giáo dục của tỉnh Ninh Thuận.


Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề: Phương pháp hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, xây dựng ý tưởng, chọn đề tài, các bước thực hiện đề tài, thu thập, xử lý dữ liệu, trình bày, thuyết minh sản phẩm nghiên cứu; một số hướng nghiên cứu, ý tưởng liên quan đến ngành công nghệ sinh học và môi trường, cơ khí, công nghệ thông tin. Trong quá trình tập huấn, các học viên sẽ được tham quan Khu thí nghiệm công nghệ cao và Bảo tàng thủy sinh vật tại Trung tâm Thí nghiệm thực hành của trường; tham quan tại Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy (Hòn Rớ - Nha Trang)…


Hoạt động này được thực hiện nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hiện nghiên cứu khoa học trong học sinh, trên cơ sở chia sẻ các kỹ năng, kiến thức từ các thế mạnh nghiên cứu khoa học mà nhà trường đang có.


M.T

.

các thông tin tiện ích