Giáo dục mầm non: Từng bước chuẩn hóa giáo viên, cán bộ quản lý

Thứ Hai, 19/04/2021, 22:40 [GMT+7]

Giáo dục mầm non: Từng bước chuẩn hóa giáo viên, cán bộ quản lý

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non (MN) trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, đến năm 2025, sẽ đảm bảo ít nhất 95% giáo viên (GV) MN đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm MN trở lên, 95% GV MN đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.


Còn hạn chế


Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí 100% cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục MN tham gia các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục; chủ động liên kết với các trường đại học đủ điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đối với những cán bộ quản lý, GV có trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng sư phạm đã được ngành giáo dục tạo điều kiện về thời gian để tham gia các lớp đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học với nguồn kinh phí do cá nhân tự túc. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cũng triển khai bồi dưỡng đầy đủ các nội dung, chuyên đề hàng năm.

 

Giờ ăn của trẻ tại Trường Mẫu giáo Hương Sen (xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh).

Giờ ăn của trẻ tại Trường Mẫu giáo Hương Sen (xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh).


Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý và GV MN vẫn còn một số hạn chế như: Chưa mở rộng được nội dung bồi dưỡng ngoài những chuyên đề theo quy định nhiệm vụ hàng năm của Bộ GD-ĐT. Cán bộ quản lý, GV cơ sở giáo dục MN chưa được tiếp cận nhiều với các phương pháp giáo dục tiên tiến để nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ năng mềm cho GV MN. Phương pháp tập huấn chưa phát huy được tính chủ động, tích cực của đội ngũ tham gia. Phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng GV còn thiếu nên chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng trực tuyến; bồi dưỡng, tập huấn còn mang tính lý thuyết nhiều, chưa có điều kiện để người học được thực hành, trải nghiệm trong quá trình tham gia...


Từng bước đào tạo, bồi dưỡng nâng cao


Trên cơ sở đánh giá tình hình, kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục MN tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” của UBND tỉnh nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục MN trên địa bàn tỉnh bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục MN, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

 

Toàn tỉnh có 205 trường MN, 2.444 nhóm lớp với 62.579 trẻ. Trong đó, khối công lập 162 trường, 1.377 nhóm lớp, 41.847 trẻ; khối tư thục có 43 trường, 1.067 nhóm lớp, 20.732 trẻ. Số trẻ em huy động đến lớp hiện nay ở nhà trẻ đạt 10.368/40.283, mẫu giáo đạt 52.211/62.201.

Mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2022, có ít nhất 85% GV MN đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm MN trở lên, 90% GV MN đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số GV nghỉ hưu. Phấn đấu 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở GD MN được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp GV MN, chuẩn hiệu trưởng... Giai đoạn 2023 - 2025, ít nhất 95% GV MN đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm MN trở lên, 95% GV MN đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số GV MN nghỉ hưu, số GV tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ. Phấn đấu 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của GV các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở GD MN được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp GV MN mới, chuẩn hiệu trưởng theo quy định...


Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở sẽ phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ đề ra. Phòng GD-ĐT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên MN và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo dục MN, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục MN đáp ứng yêu cầu đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế... Cùng với đó, đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục MN; phối hợp tổ chức các hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN...


VĨNH THÀNH


 

.

các thông tin tiện ích