Trường Sĩ quan Không quân: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Thứ Năm, 17/12/2020, 23:32 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Không quân: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Không quân không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Kết hợp nhiều hình thức


Theo Đại tá Phan Đăng Thạnh - Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Không quân, những năm qua, nhà trường luôn triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục chính trị sát với đặc điểm, tình hình và đối tượng cụ thể, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định. Quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, giáo dục pháp luật, truyền thống, lịch sử văn hóa dân tộc, quân đội và đơn vị với các hoạt động bổ trợ như tuyên truyền cổ động, giao lưu văn hóa; kết hợp chặt chẽ với các hoạt động huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kết hợp giữa giáo dục với định hướng hành động. Nhờ đó, trình độ nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên.

 

Nhà trường tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị.

Nhà trường tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị.


Hàng năm, tùy theo từng nội dung và đối tượng giáo dục, nhà trường phân công, bố trí đội ngũ báo cáo viên, giáo viên lên lớp, tổ chức các lớp học tập theo đúng quy chế giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân và dân quân tự vệ. Đồng thời, thực hiện tốt các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới. Các trung đoàn mặc dù thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công quân sự với cường độ cao nhưng luôn quan tâm sắp xếp, thực hiện tốt kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.


Cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm nội dung, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, nhà trường duy trì nề nếp sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần học một điều luật theo đúng hướng dẫn của cấp trên; kết hợp triển khai nội dung học tập chuyên môn theo từng chuyên ngành. Các cơ quan, đơn vị kết hợp hài hòa giữa tự nghiên cứu chuyên đề với học tập trung, vừa học tập trên mạng nội bộ, vừa học tập thông qua hệ thống tuyên truyền trực quan tại đơn vị.


Không ngừng nâng cao chất lượng


Những năm qua, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cả về số lượng và chất lượng; làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của nhà trường đều có trình độ, kỹ năng và phương pháp giảng dạy tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo và công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới. Hàng năm, nhà trường thành lập các tổ cán bộ giảng dạy chính trị cho các đối tượng, phân công bài giảng một cách chặt chẽ, khoa học, coi trọng việc soạn giáo án, bài giảng, thục giảng; đồng thời tập trung quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng đối với chương trình học tập của từng đối tượng.


Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị hàng năm luôn được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; các nội dung học tập, quân số học tập, kết quả kiểm tra về nhận thức được đưa vào chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và bình xét phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, bình xét thi đua khen thưởng năm. Nhờ vậy, công tác giáo dục chính trị của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các đối tượng cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, viên chức quốc phòng trong toàn trường, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân cho biết: Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả cao, từng bước góp phần quan trọng xây dựng nhà trường “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.


THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích