10:08, 16/08/2020

Không tổ chức bồi dưỡng chính trị hè tập trung

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc không tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè tập trung năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc không tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè tập trung năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Cụ thể, thực hiện Công điện số 06 ngày 9-8 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2346 ngày 12-8 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc không tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo không tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 tập trung. Các trường, đơn vị trực thuộc sở và các trường, đơn vị trực thuộc các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình tự nghiên cứu tài liệu do Ban Tuyên giáo biên soạn, phát hành để viết bài thu hoạch theo mẫu. Việc tổ chức tự nghiên cứu tài liệu phải phù hợp với điều kiện từng đơn vị, đảm bảo nhận thức chính trị đầy đủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định…


K.D