Giải quyết triệt để nguy cơ gây mất an toàn trường học

Thứ Tư, 12/08/2020, 22:41 [GMT+7]

Giải quyết triệt để nguy cơ gây mất an toàn trường học

Đây là một trong những nội dung tại kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Sở yêu cầu các đơn vị cần duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học; xác định một số nội dung cấp bách trong công tác bảo đảm an toàn trường học để tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp hiệu quả trong năm 2020. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học, giải quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn trường học trong mùa mưa bão; chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan để huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trường học; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.


Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ về: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; lồng ghép, tích hợp giáo dục kỹ năng vào một số nội dung chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học…


V.A

 

.

các thông tin tiện ích