12:08, 04/08/2020

Chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành 7/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã có những bước tiến trong việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở các chương trình đào tạo bậc đại học, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập…

 

. Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa bà, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa mới được thành lập năm 2015. Trải qua nhiệm kỳ đầu tiên với không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ đã nỗ lực tập trung lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường. Xin bà chia sẻ những kết quả cụ thể?


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành 7/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã có những bước tiến trong việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở các chương trình đào tạo bậc đại học, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập…

 


Nhiệm kỳ qua, trường đã mở được 11 ngành đào tạo trình độ đại học và 2 ngành cao đẳng, vượt chỉ tiêu đề ra; quy mô đào tạo năm học 2019 - 2020 đạt 3.050 học sinh, sinh viên (SV); chất lượng và chuẩn đầu ra của SV ngày một tăng; tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn hàng năm từ 60 đến 65%, trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp loại khá giỏi đạt hơn 96%. Trong nhiệm kỳ, trường đã đào tạo được hơn 4.000 SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV có việc làm hơn 96%. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông và nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, tin học… đạt nhiều thành tích đáng kể: 600 cán bộ quản lý giáo dục, 5.600 giáo viên được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, 1.600 học viên được cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, liên kết các trường đại học đào tạo hơn 1.800 học viên tốt nghiệp trình độ đại học. Trường Đại học Khánh Hòa đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.


Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Toàn trường đã thực hiện 98 đề tài, trong đó có 3 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài cấp cơ sở. Hàng năm, trường đều tổ chức các hội thảo cấp trường; ngoài ra, còn phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia, quốc tế.

 

Cùng với công tác đào tạo chuyên môn, Đảng bộ luôn quan tâm, chú trọng công tác học sinh, SV, phục vụ cộng đồng và quốc phòng, an ninh chính trị, an toàn trường học. Trường đã thực hiện chính sách giảm, miễn học phí, trợ cấp xã hội, nội trú, hỗ trợ chi phí học tập và  hỗ trợ cho SV dân tộc thiểu số tại tỉnh, học bổng khuyến khích học tập và chính sách ưu đãi cho SV nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ SV, công tác hướng nghiệp, khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng thương hiệu của trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua mở rộng quan hệ với một số trường đại học thuộc các nước: Pháp, Hàn Quốc, Nga, Nhật...

 

zzCán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: HOÀI VĂN

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: Hoài văn

 

- Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm như thế nào đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thưa bà?


- Hiện nay, Đảng bộ có 160 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ, Đảng ủy trường tổ chức sinh hoạt theo quy định; xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể sát với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của nhà trường. Trong sinh hoạt luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; nội dung sinh hoạt đã đi vào thực chất; hình thức và nề nếp sinh hoạt có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ xem là công tác trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong viên chức và học sinh, SV. Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua kết quả đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên thể hiện chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của trường có 298 người, trong đó có 224 giảng viên. Đảng bộ đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, viên chức phù hợp với thực tế của trường. Hàng năm, hơn 95% chi bộ, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển 60 đảng viên mới, trong đó có 27 SV.


- Thưa bà, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra những giải pháp gì để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ?


- Nhiệm kỳ tới, trường phấn đấu mỗi năm mở thêm 1 - 2 ngành đào tạo mới; đến năm 2025, có 20 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 3 - 5 ngành đào tạo sau đại học; quy mô đào tạo 5.000 SV hệ chính quy; mỗi năm có ít nhất 1 đề tài cấp tỉnh (hoặc tương đương) trở lên, 30 đề tài cấp cơ sở (gồm cả đề tài cấp trường); SV tốt nghiệp đúng thời hạn 80%, trong đó ít nhất 96% đạt khá, giỏi và có việc làm; thực hiện từng bước tự chủ tài chính, đáp ứng 50% kinh phí vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ, có ít nhất 2 chương trình đào tạo liên kết với trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; ít nhất 6 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có 90% chi bộ trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến năm 2025 đạt chuẩn về đội ngũ giảng viên, có 5 phó giáo sư, 35 tiến sĩ; mỗi năm kết nạp 15 đảng viên mới, Đảng bộ và trường xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

 

Chụp ảnh lưu niệm dịp tổng kết cuối khóa Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa sau 5 năm hoạt động. Ảnh: Hoài Văn

Chụp ảnh lưu niệm dịp tổng kết cuối khóa Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa sau 5 năm hoạt động. Ảnh: Hoài Văn

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng bộ xây dựng đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); kiện toàn tổ chức bộ máy, then chốt là xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu tại chỗ, đồng thời quan tâm xây dựng các chính sách thu hút cán bộ giỏi, các chuyên gia trong và ngoài nước hợp tác với trường.


Về công tác đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo đến năm 2025 đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực; tập trung mở ngành đào tạo mới trình độ đại học, sau đại học phù hợp với thực tế của trường và địa phương; mở rộng các hình thức đào tạo và liên kết đào tạo; tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến. Về công tác khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2025; xây dựng các nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành; thành lập một số trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tiến tới thành lập viện nghiên cứu; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Bên cạnh đó, quan tâm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho SV; xây dựng bước đầu mô hình trường đại học thông minh trên cơ sở mô hình chính quyền điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, định dạng thương hiệu Trường Đại học Khánh Hòa một cách khoa học, chuyên nghiệp; nâng cao vị thế, uy tín của trường trong hệ thống giáo dục của quốc gia, khu vực.


- Xin cảm ơn bà!


NAM DU (Thực hiện)